logo
DOMŮ | NAŠE SLUŽBY | PORADNY | PĚSTOUNSTVÍ | ADOPCE | VIDEA | PUBLIKACE | ZPRÁVY Z NRP | KONTAKTY
Domů

Agregátor zdrojů

Ošetřování dětí při nemoci a úrazech

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - Pá, 06/08/2018 - 22:53
Ošetřování dětí při nemoci a úrazech webmaster Pá, 06/08/2018 - 22:53

Jak řešit závislost dětí na mobilech, tabletech a počítačích od raného věku

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - Pá, 06/08/2018 - 22:44
Jak řešit závislost dětí na mobilech, tabletech a počítačích od raného věku webmaster Pá, 06/08/2018 - 22:44

Jak zkrotit (svou) příšeru

Právo na dětství - St, 06/06/2018 - 00:00
Umět seberegulovat se je pro někoho hračka – tedy ovládat se a chovat se přiměřeně situacím, tak, jak by se očekávalo a jak by se to ve škole či na pracovišti slušelo. Ne však pro děti, které prožily nějaké trauma. „Děti, které musí použít 3-4 krát více energie na to, aby se soustředily či něco naučily, bývají za své specifické projevy v chování trestány. Vždy existuje důvod, proč děti zlobí, běsní či se chovají tak, že nás to jako rodiče, pěstouny, učitele či sociální pracovníky může vytáčet. Je však třeba pochopit příčiny tohoto chování, abychom mohli těmto dětem pomoci pochopit, co se v nich děje,“ říká dětský psycholog Lars Halaas Lyster z Norska, který sdílel své zkušenosti z praxe na seminářích pořádaných Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělání (ČOSIV), dne 23. a 24. května v Praze.

Opékání špekáčků na zahradě v Žatci

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - Pá, 06/01/2018 - 12:36
Opékání špekáčků na zahradě v Žatci webmaster Pá, 06/01/2018 - 12:36

Cesty za inspirativní evropskou praxí: služby pro závislé děti. Monar, Polsko (1. díl)

Právo na dětství - Pá, 06/01/2018 - 00:00
V rámci projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ zavítali pracovníci odborného týmu zabývající se inovacemi v tématu „Děti s rizikovým užíváním návykových látek“ do Polska. Navštívili zde organizaci Monar, jednoho z nejstarších a největších poskytovatelů adiktologických služeb v Polsku. Cílem návštěvy bylo sdílení dobré praxe a získání inspirace pro připravovanou metodiku práce s dětmi, které se potýkají se závislostí. Ta bude součástí publikace zaměřené na inovace v práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami, kterou MPSV představí na podzim. Článek je prvním ze série aktualit z výjezdů za evropskou praxí.

Víme o sobě? Podpora mezioborové spolupráce u dětí s potřebami v oblasti duševního zdraví. Ukázky z Moravskoslezského kraje

Právo na dětství - St, 05/30/2018 - 00:00
Lokální síťaři se zaměřují na propojování širokého spektra aktérů místních sítí služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny, s cílem podpořit jejich spolupráci ve prospěch dětí a jejich rodin. Důležitou součástí sítě jsou zástupci z oblasti zdravotnictví, ať už se jedná o dětské lékaře, tak i specialisty na oblast duševního zdraví – dětské psychology či psychiatry. Z terénu často zaznívá, že odborníků na téma duševního zdraví dětí je nedostatek. Vědí však všichni zástupci místní sítě, jako jsou např. orgán sociálně-právní ochrany dětí, sociální služby či školy, na koho se v oblasti duševního zdraví dětí obrátit, v jakých situacích, jak se jednotlivé typy služeb od sebe odlišují? Či jak mohou se zástupci z oblasti zdravotnictví spolupracovat? Nejen tyto otázky si kladly lokální síťařky Elena Veselá a Adéla Kramná, které působí na Ostravsku.

Vyrovnávání se s nemocí a úrazem dítěte po psychické stránce

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - Út, 05/29/2018 - 10:23
Vyrovnávání se s nemocí a úrazem dítěte po psychické stránce webmaster Út, 05/29/2018 - 10:23

Návštěvy v dětských domovech

Spolu dětem - Po, 05/28/2018 - 19:38
Každým rokem k nám do Prahy přijíždí nová skupina 25 mladých lidí z dětským domovů z celé České republik. Pro letošní rok jsme se rozhodli, že přijedeme i my za nimi. Program Tréninků dospělosti je ve fázi příprav. Proto jsme se rozhodli, že se vydáme tam, odkud k nám naši účastníci přijíždějí. Čas…

Výročí organizace – slavíme 10 let naší činnosti

Děti patří domů - Po, 05/28/2018 - 13:36

Termín realizace 5. května 2018
Místo Fabrika, Svitavy

Dne 19. 2. 2008 bylo oficiálně založeno občanské sdružení Děti patří domů jako vyústění několikaleté činnosti svépomocné skupiny pěstounek a dalších podporovatelů pěstounské péče. Uběhlo pěkných pár let, podařilo se nám spoustu věcí a pořád dál se snažíme naši činnost zlepšovat. V roce 2013 se z původně malé zájmové organizace stala organizace profesionální a začali jsme provázet pěstounské rodiny.

Upozornění na ochranu osobních údajů v souvislosti s GDPR v souvislosti s poskytováním elektronických služeb na tomto webu

Chceme být pěstouny - St, 05/23/2018 - 12:27


Od 25/5/2018 začne platit Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních dat. Ten představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

číst dál

Upozornění na ochranu osobních údajů v souvislosti s GDPR v souvislosti s poskytováním elektronických služeb na tomto webu

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - St, 05/23/2018 - 11:02
Upozornění na ochranu osobních údajů v souvislosti s GDPR v souvislosti s poskytováním elektronických služeb na tomto webu webmaster St, 05/23/2018 - 11:02

Jak učit děti efektivně trávit volný čas

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - Út, 05/22/2018 - 15:24
Jak učit děti efektivně trávit volný čas webmaster Út, 05/22/2018 - 15:24

Supervize jako nástroj profesního růstu pěstounů a psychohygiena pěstounů při výchově dětí

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - Út, 05/22/2018 - 12:46
Supervize jako nástroj profesního růstu pěstounů a psychohygiena pěstounů při výchově dětí webmaster Út, 05/22/2018 - 12:46

Výživa dětí z pohledu současné rodiny

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - Po, 05/21/2018 - 15:04
Výživa dětí z pohledu současné rodiny webmaster Po, 05/21/2018 - 15:04

Víkendovka Louny jaro 2018

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - St, 05/09/2018 - 11:48
Víkendovka Louny jaro 2018 webmaster St, 05/09/2018 - 11:48

Holandský odborník přednášel na téma ohrožených dětí

Právo na dětství - Po, 05/07/2018 - 00:00
V dubnu proběhla na pozvání Ministerstva práce a sociálních věcí v Praze, Brně a Ostravě sada přednášek odborníka na náhradní rodinnou péči a spolupracovníka UNICEF René de Bot. Ten se dlouhodobě zabývá tématem péče o ohrožené děti v Nizozemí a některých zemích bývalého východního bloku.

Děkujeme za podporu Tréninků dospělosti

Spolu dětem - Pá, 05/04/2018 - 18:34
        Chtěli bychom velmi poděkovat   Zahradnictví Líbeznice Citibank Europe plc – Zaměstnaneckému charitativnímu fondu Nadaci Terezy Maxové dětem - ING Bank Fond a HESTIA- Centru pro dobrovolnictví, z. ú. – Fondu o.p.s. ETELA   za podporu 11. ročníku projektu Tréninky dospělosti. D…

S mámou ve vězení

Právo na dětství - Pá, 05/04/2018 - 00:00
Za jakých okolností do věznice přijmou těhotnou ženu - jak je to následně s porodem a výchovou nezletilého dítěte přímo ve věznici? Jaký je zájem matek o péči o dítě ve věznici či o jiné formy náhradní rodinné péče? Jak probíhá kontakt dětí s druhým rodičem?

Nabídka workshopu pro muže pěstouny

Adopce.com - Po, 04/30/2018 - 21:53
Liga otevřených mužů pořádá vzdělávací dvoudenní workshop s názvem „Mužská cesta pro pěstouny“. Workshop je určen pouze pro muže pěstouny. Výukový rozsah činí 12 hodin. Obsahová struktura bude členěna do dvou témat: Aktivní otcovství - lektor Bc. Lukáš Talpa, garant tématu Muži a péče, kazatel, …
Syndikovat obsah